Cena vodného a stočného

20.12.2018                Cena na rok 2019

Cena za dodávku vody a provoz vodovodní sítě      94,67 Kč

Cena za provoz ČOV a kanalizační sítě                       41,00 Kč

K uvedeným cenám se účtuje DPH ve výši platné pro r. 2019 (15 %)