Cena vodného a stočného

20.12.2018                Cena na rok 2019

Cena za dodávku vody a provoz vodovodní sítě      94,67 Kč

Cena za provoz ČOV a kanalizační sítě                       41,00 Kč

K uvedeným cenám se účtuje DPH ve výši platné pro r. 2019 (15 %)

 

16.12.2019                Cena na rok 2020

Cena za dodávku  vody a provoz vodovodní sítě     94,54 Kč

Cena za provoz ČOV a kanalizační sítě                       34,42 Kč

K uvedeným cenám se účtuje DPH ve výši platné od 1.1.2020 do 30.04.2020 (15 %)

1.5.2020 do 31.12.2020  (10 %)

 

28.12.2020             Cena na rok 2021

Cena za dodávku vody a provoz vodovodní sítě     97,57 Kč     107,33  s DPH

Cena za provoz ČOV a kanalizační sítě                      33,99 Kč      37,39  s DPH  

K uvedeným cenám se účtuje DPH ve výši platné pro rok 2021 = 10 %

 

31.12.21                  Cena na rok 2022

Cena za dodávku vody a provoz vodovodní sítě    100,32 Kč   110,35  s DPH

Cena za provoz ČOV a kanalizační sítě                      34,59 Kč     38,05   s DPH

 

21.3.22                   Cena na rok 2022 platná od 1.4.2022

z důvodu navýšení cena elektrické energie na ČOV jsme byli nuceni přistoupit k úpravě cen

Cena za dodávku vody a provoz vodovodní sítě     99,17  Kč      109,09  s DPH

Cena za provoz ČOV a kanalizační sítě                      35,36  Kč      38,90   s DPH